Bundaberg Guava Sparkling Drink (Vị Ổi)

1.050.000

Xuất xứ

màu sắc

Nồng độ

Dung tích

Quy cách