Bia Hoss Golden Deer Đức 13%

Liên hệ

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích

Quy cách