Rượu Vang Casarena Reservado Sinergy Blend

740.000

Xuất xứ

Dung tích

Giống nho

, , ,

Loại vang

Nồng độ